Новини

Инвертиран захарен сироп

Основната полза от използването на инвертиран захарен сироп вместо обикновен захарен разтвор за стимулиращо хранене е, че усвояването на захар (захароза) изисква енергия и по този начин намалява производствената мощност на пчелното семейство. Освен това трябва да се отбележи още един момент – пчеларите обикновено подхранват пчелите, когато няма достатъчно храна за тях. Когато обаче използвате обикновен захарен сироп, се получава обратният ефект – вместо да се снабдяват с енергия, пчелите я изразходват.


Vemoherb Bees – ествествен стимулатор за пчелните семейства

Да разберем как пчелните семейства могат да бъдат по-здрави и по-силни и да получават повече мед – напълно естествено. Независимо проучване наскоро достигна до заключението, че уникалната комбинация от сухи растителни екстракти, изработени от българския производител VEMO 99, има изключителни резултати по отношение на производителността и цялостното здраве на пчелните кошери.


Икономически ползи

Основната полза от използването на инвертиран захарен сироп вместо обикновен захарен разтвор за стимулиращо хранене е, че усвояването на захар (захароза) изисква енергия и по този начин намалява производствената мощност на пчелните семейства. Освен това трябва да се отбележи още един момент – пчеларите обикновено хранят пчелите, когато няма много храна за тях – най-вече в началото на пролетта и края на лятото. Когато използвате обикновен захарен сироп, всъщност се получава обратния ефект – вместо да спечелят, пчелите изразходват енергия.


Билковите екстракти показват изключителни резултати върху пчелните семейства

Независимо проучване наскоро стигна до заключението, че уникалната комбинация от сухи екстракти, произведени от VEMO 99 Ltd, има изключителни резултати по отношение на производителността и общото здраве на пчелните кошери. Защо тази новина е толкова важна?


Ефектът от използването на Vemoherb Bees върху пчелните семейства при презимуване, яйценосната дейност при пчелите майки и продуктивността на пчелите

През последните години се наблюдава тенденция за намаляване на пчелните семейства. Според данни на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), дирекция „Агростатистика“, за периода 2008 – 2009 г. пчелните семейства в страната са намалели с 27 621, т.е. има годишен спад с 4,2%. В България могат да се отглеждат значително по-голямо количество пчелни семейства, които могат да използват нектара в природата и да извършват по-добро опрашване на растенията.