Статии


05-07-2018

специфични билкови екстракти показват изключителни резултати върху здравето на пчелните кошери

Защо тази новина е толкова важна? Не само заради икономическия ефект, но и заради проблемите, които пчелите преживяват напоследък. Популацията на пчелите бързо намалява. По целия свят се наблюдават феномени като "Масова смърт на пчели", разрушаване на колониите (CCD), синдром на обезлюдяване на медоносната пчела (HBDS). През годините, на тези явления са били давани различни имена на болести, като например: майска болест, есенен колапс и други. Но това, което се случва от зимата на 2006 г. и продължава до сега, е наблюдавано за първи път в човешката история: Умират милиони пчелни кошери. Световният фонд за защита на пчели (WSBF) предупреждава много сериозно, че всяка година пчелните семейства в САЩ намаляват изключително бързо. Британската асоциация на пчеларите (BBKA) и подобни асоциации в други страни твърдят същото.