VemoHerb Bees+

97,60лв.

Иновативен продукт, който ускорява развитието на пчелните семейства, увеличава тяхната продуктивност и стимулира яйценосната дейност на пчелите майки. Базиран на хомогенна смес от растителни екстракти и инвертазна активност.

VemoHerb® BEES+  се предлага на прах (30 g, достатъчни за 7 седмици приложение на 50÷70 кошера)

Add to Wishlist
Add to Wishlist

Описание

Иновативен продукт, който ускорява развитието на пчелните семейства, увеличава тяхната продуктивност и стимулира яйценосната дейност на пчелите майки. Базиран на хомогенна смес от растителни екстракти и инвертазна активност.

Извършените тестове върху пчелите с ВемоХерб BEES + показват:

  • повишаване на медовата продуктивност с 39%;
  • Увеличаване на яйценосната дейност на пчелните майки с 42%;
  • Удължаване на продължителността на живот при пчелите работнички със 17%;
  • Увеличаване на устойчивостта при презимуване с 6%;
  • Намаляване на консумацията на мед при презимуване/средно за междурамие заето с пчели с 26%;
  • Повишаване на летателната активност на пчелните семейства с 56%.

Проведените изпитвания върху пчели с ВемоХерб® BEES+ показват, че стимулиращото подхранване на пчелните семейства със захарен разтвор с добавка на ВемоХерб® BEES+ по 15 мг на 1 кг пчели, дава изключително добри резултати, както спрямо яйценосната дейност на пчелите майки, така също и по отношение на продуктивността, активността и устойчивостта на пчелните семейства като цяло.

Отчетеният по-висок процент на презимувалите пчели в семействата, подхранвани с ВемоХерб® BEES+, е показател за нормално развитие и устойчивост през неблагоприятния (зимен) период от живота им, а повишената яйценосна дейност на пчелите майки показва тенденция за засилване на пчелните семейства.

Проведеното проучване показва, че стимулиращото подхранване на пчелните семейства с ВемоХерб® BEES+ води до развитие на силни семейства, които оползотворяват максимално добре наличната пчелна паша.

Прилагането на ВемоХерб® BEES+ е със значително по-ясно изразено положителното въздействие върху силата, активността, продуктивността и устойчивостта на пчелните семейства в сравнение с други присъстващи на пазара стимулатори.

VemoHerb® BEES+ съдържа инвертазна активност, което позволява на всеки пчелар да приготви сам инвертен захарен сироп. Много лесно може да бъден приготвен в домашни или индустриални условия. За повече информация прочетете инструкциите за начина на приложение.

Като се има предвид от една страна по-доброто развитие на пчелните семейства (по-голямо количество на отгледано пило и на налични пчели) и на по-високата медопродуктивност, а от друга – ниската стойност на ВемоХерб® BEES+, се доказва ефективността от неговото използване, за повишаване продуктивността на пчелните семейства и за стимулиране яйценосната дейност на пчелните майки. Съществено е да се отбележи също и натуралният произход на този продукт, чиито съставки са биологичноактивни растителни екстракти, което го диференцира от алтернативните синтетични медикаменти на пазара.

VemoHerb® BEES+ е иновативен продукт, базиран на хомогенна смес от растителни екстракти и ензим Инвертаза. Общото физиологично действие на продукта се определя от високото съдържание на биологично активните вещества: фуростанолови сапонини, флавоноиди (апигенин, рутин, кепферол), ароматни кетони, кумарини и полифеноли.

 

1. Сипете 1.5г (пълна мерителна лъжичка) от ВемоХерб® BEES+ в 100 мл топла вода и хубаво разбъркайте.
2. A) В домашни условия 2. B) В индустриални условия
Добавете 100 мл разтвор към 10 литра 65% захарен сироп при стайна температура (под 50°C). Оставете сместа за 72-120 часа (3-5 дни), за да получите инвертен захарен сироп. По време на този период разбъркайте продукта няколко пъти.Добавете 100 мл разтвор към 10 литра 65% захарен сироп при pH 4,5 и температура от 55 °C. Оставете сместа за 12 часа, за да получите инвертен захарен сироп. Реакцията трябва да се осъществи в съд с автоматично разбъркване.
3. На пчелно семейство се прилага по 200-250 мл сироп през 3 дни в продължение на 6-7 седмици. Стимулиращите подхранвания се извършват през пролетта (март-април), когато липсва или е недостатъчен приноса на прашец и нектар и през август-септември, при температура над 12°C.
1 опаковка е достатъчна за 1 стимулиращо хранене (7 седмично приложение) на 50÷70 кошера.