VemoHerb BEES
VemoHerb BEES

Inovativni proizvod koji ubrzava razvoj pčelinjih kolonija, povećava njihovu produktivnost i podstiče aktivnost polaganja jaja kod matica. Sada se nudi u dve forme: kapsule (90 kapsula) i prah (20 g).


Naručite proizvod


Testovi obavljeni na pčelama sa VemoHerb BEES pokazuju:

  • povećanje aktivnosti polaganja jaja kod matica za 42%;
  • produženje životnog veka pčela radilica za 17%;
  • povećanje otpornosti tokom zimskog perioda za 6%;
  • smanjenje potrošnje meda u zimskom periodu za 26%;
  • povećanje aktivnosti leta pčelinjih kolonija za 56%;
  • povećanje u produktivnosti, odnosno prinosu meda za 39%.

Testovi na pčelama izvedeni sa VemoHerb® BEES pokazuju da stimulativno hranjenje pčelinjih kolonija invertnim rastvorom šećera uz dodatak VemoHerb® BEES u dozama od 10mg/1kg pčela, daje izuzetno dobre rezultate kako u pogledu aktivnosti polaganja jaja kod matica, tako i u pogledu produktivnosti, aktivnosti i stabilnosti pčelinje kolonije u celini.

 

Registrovani veći procenat pčela koje su preživele zimski period u pčelinjim kolonijama, a koje su bile hranjene sa VemoHerb® BEES, je pokazatelj normalnog razvoja i održivosti tokom najtežeg (zimskog) perioda njihovog života, dok povećana aktivnost polaganja jaja kod matica pokazuje tendencije za jačnje pčelinjih kolonija.

 

Izvršeno ispitiavnje pokazuje da stimulisano hranjenje pčelinjih kolonija sa VemoHerb® BEES dovodi do razvoja jačih kolonija, koje maksimalno iskorišćavaju raspoloživi polen.

 

Primena VemoHerb® BEES pokazuje znatno izraženiji pozitivni uticaj na snagu, aktivnost, produktivnost i održivost pčelinjih kolonija u poređenju sa drugim stimulatorima koji su  prisutni na tržištu. Imajući u vidu da sa jedne strane imamo bolji razvoj pčelinjih kolonija (veći broj podignutih legala i raspoloživih pčela), kao i veću produktivnost odnosno prinos meda, dok sa druge strane imamo veoma nisku cenu VemoHerb® BEES,  dobijamo jasan pokazatelj efikasnosti korišćenja ovog proizvoda u cilju povećanja produktivnosti pčelinjih kolonija kao i stimulacije aktivnosti polaganja jaja kod matica. Takođe, veoma je važno istaći prirodno poreklo ovog proizvoda, čiji su glavni sastojci biološki aktivni biljni ekstrakti koji se značajno razlikuju od alternativnih sintetičkih proizvoda i medikamenata prisutnih na tržištu.

 

VemoHerb® BEES je inovativni proizvod na bazi homogene mešavine biljnih ekstrakata. Opšte fiziološko delovanje proizvoda određuje se visokim sadržajem sledećih biološki aktivnih supstanci: furostanol saponini, flavonoidi (apigenin, rutin, kepferol), aromatični ketoni, kumarini i polifenoli.

 

 

Pročitajte čitav izveštaj


Video: https://youtu.be/ZC7lNcvR1l0
 

Način upotrebe 

Primena VemoHerb® BEES (90 kapsula)

Primena VemoHerb® BEES (20 g praha)

1. Rastvorite jednu kapsulu u 50 ml tople vode i mešajte (približno 3-5 minuta) dok se kapsula potpuno ne rastvori.

1. Sipajte 1g (punu mericu) u 100 ml tople vode i mešajte (približno 3-5 minuta) dok se potpuno ne rastvori.

2. Dobijeni rastvor dodajte u 2 litra invertnog šećera ili mednog sirupa i dobro promešajte. Pre upotrebe pustiti da se dobijena mešavina sirupa ohladi.

2. Dobijeni rastvor dodajte u 10 litra invertnog šećera ili mednog sirupa i dobro promešajte. Pre upotrebe pustiti da se dobijena mešavina sirupa ohladi.

3. Dajte po 200-250 ml dobijene mešavine sirupa svakoj pčelinjoj koloniji na svaka 3 dana tokom 6-7 nedelja. Stimulisanje hranjenja se obavlja u proleće (mart-april) kada su nivoi polena i nektara niski. Dodatne upotrebe tokom avgusta-septembra su takođe veoma korisne. Koristiti isključivo na temperaturama iznad 12°C (54°F).

*1 pakovanje dovoljno za 1 stimulativno hranjenje (primjena od 7 nedelja) od 45 košnica.

**1 pakovanje dovoljno za 1 stimulativno hranjenje (primjena od 7 nedelja) od 50 košnica.


Naručite proizvod