VemoHerb BEES +
VemoHerb BEES +

Inovativni proizvod koji ubrzava razvoj pčelinjih kolonija, povećava njihovu produktivnost i stimuliše aktivnost polaganja jaja kod matica. Sada sa dodatkom invertaze enzima za pripremu invertiranog šećernog sirupa.


Naručite proizvod


Testovi obavljeni na pčelama sa VemoHerb BEES + pokazuju:

  • povećanje aktivnosti polaganja jaja kod matica za 42%;
  • produženje životnog veka pčela radilica za 17%;
  • povećanje otpornosti tokom zimskog perioda za 6%;
  • smanjenje potrošnje meda u zimskom periodu za 26%;
  • povećanje aktivnosti leta pčelinjih kolonija za 56%;
  • povećanje u produktivnosti, odnosno prinosu meda za 39%.

Testovi na pčelama izvedeni sa VemoHerb® BEES+ pokazuju da stimulativno hranjenje pčelinjih kolonija invertnim rastvorom šećera uz dodatak VemoHerb® BEES+ u dozama od 15mg/1kg pčela, daje izuzetno dobre rezultate kako u pogledu aktivnosti polaganja jaja kod matica, tako i u pogledu produktivnosti, aktivnosti i stabilnosti pčelinje kolonije u celini.

 

Registrovani veći procenat pčela koje su preživele zimski period u pčelinjim kolonijama, a koje su bile hranjene sa VemoHerb® BEES+, je pokazatelj normalnog razvoja i održivosti tokom najtežeg (zimskog) perioda njihovog života, dok povećana aktivnost polaganja jaja kod matica pokazuje tendencije za jačnje pčelinjih kolonija.

 

Izvršeno ispitiavnje pokazuje da stimulisano hranjenje pčelinjih kolonija sa VemoHerb® BEES+ dovodi do razvoja jačih kolonija, koje maksimalno iskorišćavaju raspoloživi polen.

 

Primena VemoHerb® BEES+ pokazuje znatno izraženiji pozitivni uticaj na snagu, aktivnost, produktivnost i održivost pčelinjih kolonija u poređenju sa drugim stimulatorima koji su  prisutni na tržištu.

 

VemoHerb® BEES+ sadrži invertazni enzim koji svakom pčelaru omogućava da pripremi invertirani šećerni sirup. Može se lako pripremiti kod kuće ili u industrijskim uslovima. Za više informacija pogledajte uputstva za aplikaciju.

 

Imajući u vidu da sa jedne strane imamo bolji razvoj pčelinjih kolonija (veći broj podignutih legala i raspoloživih pčela), kao i veću produktivnost odnosno prinos meda, dok sa druge strane imamo veoma nisku cenu VemoHerb® BEES+,  dobijamo jasan pokazatelj efikasnosti korišćenja ovog proizvoda u cilju povećanja produktivnosti pčelinjih kolonija kao i stimulacije aktivnosti polaganja jaja kod matica. Takođe, veoma je važno istaći prirodno poreklo ovog proizvoda, čiji su glavni sastojci biološki aktivni biljni ekstrakti koji se značajno razlikuju od alternativnih sintetičkih proizvoda i medikamenata prisutnih na tržištu.

 

VemoHerb® BEES+ je inovativni proizvod zasnovan na homogeni mešavini biljnih ekstrakata i invertaze enzima. Opšte fiziološko delovanje proizvoda određuje se visokim sadržajem sledećih biološki aktivnih supstanci: furostanol saponini, flavonoidi (apigenin, rutin, kepferol), aromatični ketoni, kumarini i polifenoli.


Pročitajte čitav izveštaj
 

Video: https://youtu.be/ZC7lNcvR1l0
 

Način upotrebe 

1. Dodajte 1.5 g (punu mernu kašiku) VemoHerb® BEES+ na 100 ml hladne vode i dobro mešajte.  

2. A) U kućnim uslovima

2. B) U industrijskim uslovima

Dodati 100 ml rastvora na 10 litara 65% šećernog sirupa na sobnoj temperaturi (ispod 50⁰C/122⁰F). Ostavite smešu 72-120 sati (3-5 dana) da biste dobili invertirani šećerni sirup. U toku tog perioda pomiješite proizvod nekoliko puta.

Dodati 100 ml rastvora u 10 litara 65% šećernog sirupa na pH 4.5 i temperaturi 55ºC (131ºF). Ostavite smešu 12 sati da biste dobili invertirani šećerni sirup. Reakcija treba da se napravi u rezervoaru sa automatskim mešanjem.

3. Dajte po 200-250 ml dobijene mešavine sirupa svakoj pčelinjoj koloniji na svaka 3 dana tokom 6-7 nedelja. Stimulisanje hranjenja se obavlja u proleće (mart-april) kada su nivoi polena i nektara niski. Dodatne upotrebe tokom avgusta-septembra su takođe veoma korisne. Koristiti isključivo na temperaturama iznad 12°C (54°F).

1 pakovanje dovoljno za 1 stimulativno hranjenje (primjena od 7 nedelja) od 50 košnica.


Naručite proizvod