PREMIX FOR BEES – Herbal stimulators for beehives
VemoHerb® BEES – Innovative products that accelerate the development of colonies, increase their productivity and stimulate the laying activity of queen bees.


Иновативен продукт, който ускорява развитието на пчелните колонии, повишава тяхната продуктивност и стимулира яйценосната дейност на пчелите майки. Сега с инвертазна активност за приготвяне на инвертиран захарен сироп.

Иновативен продукт, който ускорява развитието на пчелните колонии, повишава тяхната продуктивност и стимулира яйценосната дейност на пчелите майки.