PREMIX FOR BEES – Билков стимулатор за пчели
VemoHerb® BEES – Иновативен продукт, който ускорява развитието на пчелните колонии, повишава тяхната продуктивност и стимулира яйценосната дейност на пчелите майки.


Иновативен продукт, който ускорява развитието на пчелните колонии, повишава тяхната продуктивност и стимулира яйценосната дейност на пчелите майки. Сега с инвертазна активност за приготвяне на инвертиран захарен сироп.

Иновативен продукт, който ускорява развитието на пчелните колонии, повишава тяхната продуктивност и стимулира яйценосната дейност на пчелите майки.