PREMIX FOR BEES – Biljni stimulatori za košnice
VemoHerb® BEES – Inovativni proizvodi koji ubrzavaju razvoj kolonija, povećavaju njihovu produktivnost i podstiču aktivnost nesnosti matica.
 


Inovativni proizvod koji ubrzava razvoj kolonija, povećava njihovu produktivnost i podstiče nesnost matica. Sada sa dodatkom invertazne aktivnosti za pripremu inverznog šećernog sirupa.

Inovativni proizvod koji ubrzava razvoj kolonija, povećava njihovu produktivnost i podstiče nesnost matica.